Markovics ÉvaAz ELTE-n végzett, eredetileg matematika szakon, majd már gyakorló tanárként szerzett magyar szakos diplomát. A két tárgy tanításában a személyiségfejlesztés, a diákok és saját személyisége a meghatározó. Legjellemzőbb értékei a hitelesség, a pozitív odafordulás és az empátia.
A diákok egyéni érdeklődése, képességei, nehézségei és erősségei mentén alakítja, választja és váltogatja pedagógia eszközeit. A két, egymással ritkán párosított tárgy párhuzamos tanítása lehetőséget teremt arra, hogy a diákok sajátosságait jobban megismerve, ne csak egy-egy adott tárgyi tudás megszerzésében támogathassa őket, hanem a motiválásban, fejlesztésében, újraindításban, a világban való eligazodásban és működésben is segíthesse őket.

Csizmazia KatalinCsizmazia Katalin az egyik alapítóként 2005 óta segíti az alapítvány munkáját. A Rogers Akadémia vezetőjeként az alapítványi projektekben a szakmai vonalhoz kapcsolódik. A nemzetközi projektekben való aktív részvétel segíti, hogy az Akadémiára bekerüljenek olyan programelemek, amelyek biztosítják az Akadémia magas színtű szakmaiságát és innovatív megközelítését. Ennek egyik példája az ELENA projekt volt, amelynek az Akadémiával kapcsolatos feladatait minden szinten ő tartotta kézben.

Suhajda Virág PhDDr. Suhajda Virág, PhD, az alapítvány projektjeinek szakmai vezetője. Virág három diplomával és nyelvtudományi doktorátussal rendelkezik, emellett sok formális és informális képzést végzett el. Jelenleg a Magyar Személyközpontú Terápiás Egyesület ötszemeszteres személyközpontú tanácsadó képzésében vesz részt. Az elmúlt években érzelmi intelligencia-fejlesztéssel, játékpedagógiával, drámapedagógiával, szabadidő-pedagógiával, környezeti neveléssel és tehetséggondozással kapcsolatos alapítványi és más szervezetek által szervezett projektekben dolgozott, valamint szervezetfejlesztőként segítette iskolák és civil szervezetek munkáját is.

Zsuzsa Vastag2015-ben szerezte meg a mesterfokozatot a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakán, mellyel okleveles pszichológussá vált. Egyetemi kereteken belül számos kutatást készített, mint például az önkénteskedés pszichés hatásai, a mesék szerepe a gyermekek fejlődésében, a közösségi identitás hatásai, illetve az egyszemélyes közösségek jellemzői, valamint részletes környezetpszichológiai elemzést végzett egy budapesti gyermekotthonban. A Rogers Alapítvány életébe 2012-ben csatlakozott. Őnkéntes projektmenedzserként koordinálta az „Act Your Job”, kétéves európai uniós projektet. Az évek során az Akadémia mindennapjaiba is bekapcsolódott, többek közt egy féléves pszichológia-kurzust tartott az érdeklődő diákoknak, valamint részt vett egy kísérleti oktatási program kipróbálásában is. 2015 szeptembere óta már alkalmazottként segíti az Alapítvány életét, beleértve két nemzetközi projekt koordinálását (egy érzelmi nevelést célzó módszertan hazai adaptálása, illetve Londonban tanuló fiatalok kéthetes budapesti munkagyakorlatának megszervezése), valamint számos háttérmunkát is.

Rátz JuditA gödöllői Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Agrármérnöki szakáról kikerülve nyolc évig a Humusz Szövetség berkein belül elsősorban hazai- és nemzetközi környezetvédelmi szemléletformáló programok végrehajtásáért volt felelős. Ezen időszak alatt nem csak széleskörű projektmenedzsment tapasztalatokra tett szert, hanem civil menedzsment ismereti is folyamatosan bővültek (tagja volt például a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, majd a Humusz Szövetség elnökségének, illetve a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának). Ezt a tudást most a fenntarthatóság egy másik dimenziójának szolgálatába állítja nemzetközi projektkoordinátorként a Rogers Alapítványnál - 2014-ben még önkéntesként, majd 2015 januárja óta munkatársként.

Partnereink, tagságaink

Támogatóink